FAQ

Najważniejsze informacje o konferencji — takie jak forma, data, miejsce — znajdują się w zakładce „Strona główna”/„O konferencji”/„Virtual Meeting”. Polecamy również korzystanie z kalendarium konferencji na stronie ViaMedica: http://viamedica.pl/konferencje, gdzie znajdują się podstawowe informacje o konferencji/webinarze.
Transmisję można obejrzeć na stronie webinaru w zakładce „Sale wykładowe”, po uprzednim zalogowaniu się lub zarejestrowaniu.
Możliwy jest start transmisji z kilkuminutowym opóźnieniem. Jeżeli jednak transmisja w dalszym ciągu się nie rozpoczęła, prosimy odświeżyć stronę i spróbować ponownie.
W większości przypadków jest to spowodowane niewystarczającą przepustowością Pana/Pani łącza internetowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji łącza pod adresem: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.
Łącze internetowe użytkownika powinno mieć przepustowość większą niż 10 Mbps. W celu analizy problemu prosimy o skorzystanie z narzędzia, które pozwala na weryfikację zarówno łącza internetowego, jak i systemu operacyjnego oraz przeglądarki: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester.
W przypadku braku synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub braku głosu prosimy o odświeżenie strony. Prosimy również sprawdzić ustawienia audio na urządzeniu, z którego korzystają Państwo podczas transmisji — czy dźwięk nie jest wyłączony lub wyciszony.
Do oglądania transmisji zalecamy używanie najnowszej wersji przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Safari. W celu weryfikacji przeglądarki można również skorzystać z narzędzia: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester.
Materiały po zakończonych webinarach będą sukcesywnie zamieszczane na portalu TVmed.pl.
Aby wejść do wirtualnego pokoju Sponsora, prosimy się zarejestrować lub zalogować. Następnie prosimy wybrać zakładkę „Wystawa firm”.
W większości przypadków jest to spowodowane niewystarczającą przepustowością Pana/Pani łącza internetowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji łącza pod adresem: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.
W przypadku braku synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub braku głosu prosimy o odświeżenie strony. Prosimy również sprawdzić ustawienia audio na urządzeniu, z którego korzystają Państwo podczas transmisji — czy dźwięk nie jest wyłączony lub wyciszony.
Łącze internetowe użytkownika powinno mieć przepustowość większą niż 10 Mbps. W celu analizy problemu prosimy o skorzystanie z narzędzia, które pozwala na weryfikację zarówno łącza internetowego, jak i systemu operacyjnego oraz przeglądarki: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester.
Udostępnione materiały można pobrać, przechodząc na stoisku danego Sponsora do zakładki „Materiały do pobrania” lub — z pozycji okna wirtualnego pokoju Sponsora — do panelu wydarzenia (prawy górny róg) i wybierając zakładkę „Udostępnione pliki”.
Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo najnowszą wersję przeglądarki: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Safari.
Aby zrealizować voucher, prosimy wejść na stronę internetową konferencji. Następnie prosimy wybrać zakładkę „Rejestracja” i zalogować się lub zarejestrować, a następnie wybrać pole „Zrealizuj voucher”. Prosimy wpisać kod vouchera, podany na zaproszeniu, i kliknąć przycisk „Prześlij kod”. W ten sposób voucher zostanie pomyślnie wprowadzony. W ciągu kilku minut na Państwa profilu w elektronicznym systemie rejestracji wyświetli się numer zamówienia, a następnie pokażą się dostępne webinary. Wystarczy kliknąć przycisk „Dostępne webinary”, aby móc obejrzeć wybrany webinar. System może ponownie poprosić Państwa o zalogowanie — wystarczy podać te same dane, jakie podawali Państwo w elektronicznym systemie rejestracji.
Informacja o punktach edukacyjnych znajduje się w zakładce „Strona główna”/„O konferencji”/„O Virtual Meeting”.
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu webinaru na adres e-mail podany podczas rejestracji na webinar.
Opcja pobrania certyfikatu jest dostępna wyłącznie dla osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na webinar).
W celu pobrania certyfikatu prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie konferencji przycisk Rejestracja.
Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
Następnie prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
Prosimy kliknąć Drukuj.
Prosimy o kontakt pod adresem e-mail podanym na dole strony webinaru.
W celu otrzymania certyfikatu prosimy obejrzeć całe webinarium. W przypadku przerwania oglądania przed zakończeniem webinarium certyfikat nie zostanie przyznany.
Informacja znajduje się na stronie webinaru.
Aby zgłosić udział w webinarze, prosimy zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie webinaru przycisk„Rejestracja”/„Bezpłatna rejestracja”. W przypadku webinarów, w których udział jest płatny, prosimy również uiścić opłatę.
Webinary są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).
Prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie webinaru przycisk „Rejestracja”, i sprawdzić, czy rejestracja została dokonana prawidłowo.
W celu wzięcia udziału w webinarze uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w elektronicznym systemie rejestracji. Opłatę prosimy wnieść w wysokości i terminie podanych przez Organizatora, informacje te znajdują się na stronie webinaru.
Aby otrzymać fakturę pro forma, prosimy dokonać rejestracji na stronie webinaru (przycisk „Rejestracja”), w procesie rejestracyjnym prosimy zaznaczyć „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić dane do faktury. Po tym prosimy o przesłanie prośby o fakturę pro forma na wskazany na stronie webinaru adres e-mail.
Aby otrzymać fakturę, prosimy dokonać rejestracji na stronie webinaru (przycisk „Rejestracja”), w procesie rejestracyjnym prosimy zaznaczyć „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić dane do faktury. Faktura zostanie wysłana na wskazany adres mailowy.
Prosimy o przesłanie takiej prośby na wskazany na stronie webinaru adres e-mail.
Warunki rezygnacji z wydarzenia znajdują się na stronie webinaru.
Aby zmienić nazwisko uczestnika, prosimy o kontakt na wskazany na stronie webinaru adres e-mail.
Regulamin dostępny jest w systemie rejestracji na konferencję. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zaakceptowanie regulaminu. Regulamin znajduje się również na stronie internetowej Organizatora wydarzenia — http://www.viamedica.pl/konferencje/regulamin-konferencji.
Organizatorzy dokładają starań, aby udostępnić program jak najszybciej. Program zostanie opublikowany na stronie niezwłocznie po jego przekazaniu przez Komitet Naukowy.
Program może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco — prosimy o śledzenie strony internetowej webinaru.
Zmiana programu nie upoważnia do bezpłatnej rezygnacji z udziału w webinarze.
Aby uzyskać informacje, prosimy o zapisanie się do newslettera (http://viamedica.pl/newsletter) i zaznaczenie odpowiedniej tematyki, która Panią/Pana interesuje.
Copyrights © 2024 Via Medica